Shariat Maqsadlari (MaS) Asosida Islom Moliyasini Rivojlantirish Dasturini Ishlab Chiqish – II

Agar Shariat maqsadlari va BRM orqali boshqariladigan jarayonlarni ayni ikki o'lchovli makonda birlashtirmoqchi bo'lsak, ruhiy qadriyatlar va axloqiy yutuqlarni o’zaro uyg’unlashtirish real yondashuv bo'ladi. Shariat Maqsadlari (MaS) asosida  islom moliyasini rivojlantirish dasturini ishlab chiqishgabag'ishlangan seriyali maqolamizning ushbu ikkinchi qismida Maqasid ash-Shariah (MaS) va BRM o'rtasidagi muvofiqlikni yoki moddiy va ma'naviy manfaatlarni muhokama qilishni davom ettirmoqdamiz.…

Shariat Maqsadlari (MaS) Asosida Islom Moliyasini Rivojlantirish Dasturini Ishlab Chiqish – I

Keng miqyosda MaS va BRMlar o'rtasidagi mosliklar yoki nomuvofiqliklarni maqsadlar ierarxiyasidan pastga qarab tadqiq qilindi. Uyg’un jihatlar, farqli xususiyatlardan kam emas. Shariat nuqtayi nazaridan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDGs)ni tahlil qilingan so’nggi nashrimiz Islom moliyaviy institutlarining shu vaqtgacha chegaralangan “muvofiqlik” nazariyasi doirasidan chetga chiqishni istamaganliklari bilan bog’liq edi. Ushbu nashrda esa Shariat maqsadlariga e’tiborni qaratgan holda,…