Shariat Maqsadlari (MaS) Asosida Islom Moliyasini Rivojlantirish Dasturini Ishlab Chiqish – IV

Tadqiqotimizning dolzarbligi shundaki, biz MaS va BRMlar o’zaro uyg’unlashuvidagi Islomiy Ijtimoiy  Moliya (IIM), xususan, Vaqflarning roli va ahamiyatini ko’rib chiqamiz. Shuningdek, Shariat maqsadlari va Birlashgan Rivojlanish Maqsadlariga erishishda vaqflarning eng yaxshi tajribalarini o’rganish uchun dunyodagi mavjud vaqf tuzilmalarining to'liq ma'lumotlar bazasini shakllantiramiz. Oldingi maqolalarimizda ta'kidlab o'tilganidek, islomshunos olimlar MaS tizimini kengaytirib, beshta global maqsadlarning har…

Shariat Maqsadlari (MaS) Asosida Islom Moliyasini Rivojlantirish Dasturini Ishlab Chiqish – III

Ilohiyotga xos bo'lgan ochiq axloqiy tamoyillarga va e'tiqod hamda dinga asoslangan (MaS) maqsadlar va turli dinlar va madaniyatlarga ega jamiyatlarni namoyish etuvchi global tashkilot bo'lgan BMT tomonidan qo'yilgan maqsadlarga (BRM) muqarrar ravishda ba'zi bir qismlardagina nomuvofiq keladi xolos. Taraqqiyotning Islomiy qarashlari - Qur'on va Sunnatga asoslanadi. Islom dini nuqtayi nazarida rivojlanishning asosiy omili bu falahdir.…

Shariat Maqsadlari (MaS) Asosida Islom Moliyasini Rivojlantirish Dasturini Ishlab Chiqish – II

Agar Shariat maqsadlari va BRM orqali boshqariladigan jarayonlarni ayni ikki o'lchovli makonda birlashtirmoqchi bo'lsak, ruhiy qadriyatlar va axloqiy yutuqlarni o’zaro uyg’unlashtirish real yondashuv bo'ladi. Shariat Maqsadlari (MaS) asosida  islom moliyasini rivojlantirish dasturini ishlab chiqishgabag'ishlangan seriyali maqolamizning ushbu ikkinchi qismida Maqasid ash-Shariah (MaS) va BRM o'rtasidagi muvofiqlikni yoki moddiy va ma'naviy manfaatlarni muhokama qilishni davom ettirmoqdamiz.…

Shariat Maqsadlari (MaS) Asosida Islom Moliyasini Rivojlantirish Dasturini Ishlab Chiqish – I

Keng miqyosda MaS va BRMlar o'rtasidagi mosliklar yoki nomuvofiqliklarni maqsadlar ierarxiyasidan pastga qarab tadqiq qilindi. Uyg’un jihatlar, farqli xususiyatlardan kam emas. Shariat nuqtayi nazaridan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDGs)ni tahlil qilingan so’nggi nashrimiz Islom moliyaviy institutlarining shu vaqtgacha chegaralangan “muvofiqlik” nazariyasi doirasidan chetga chiqishni istamaganliklari bilan bog’liq edi. Ushbu nashrda esa Shariat maqsadlariga e’tiborni qaratgan holda,…