Shariat Maqsadlari (MaS) Asosida Islom Moliyasini Rivojlantirish Dasturini Ishlab Chiqish – IV

Tadqiqotimizning dolzarbligi shundaki, biz MaS va BRMlar o’zaro uyg’unlashuvidagi Islomiy Ijtimoiy  Moliya (IIM), xususan, Vaqflarning roli va ahamiyatini ko’rib chiqamiz. Shuningdek, Shariat maqsadlari va Birlashgan Rivojlanish Maqsadlariga erishishda vaqflarning eng yaxshi tajribalarini o’rganish uchun dunyodagi mavjud vaqf tuzilmalarining to'liq ma'lumotlar bazasini shakllantiramiz. Oldingi maqolalarimizda ta'kidlab o'tilganidek, islomshunos olimlar MaS tizimini kengaytirib, beshta global maqsadlarning har…

Shariat Maqsadlari (MaS) Asosida Islom Moliyasini Rivojlantirish Dasturini Ishlab Chiqish – III

Ilohiyotga xos bo'lgan ochiq axloqiy tamoyillarga va e'tiqod hamda dinga asoslangan (MaS) maqsadlar va turli dinlar va madaniyatlarga ega jamiyatlarni namoyish etuvchi global tashkilot bo'lgan BMT tomonidan qo'yilgan maqsadlarga (BRM) muqarrar ravishda ba'zi bir qismlardagina nomuvofiq keladi xolos. Taraqqiyotning Islomiy qarashlari - Qur'on va Sunnatga asoslanadi. Islom dini nuqtayi nazarida rivojlanishning asosiy omili bu falahdir.…

Shariat Maqsadlari, BRMlari va Usmonli vaqfi

Usmonli vaqfi Barqaror Rivojlanish Maqsadlaridan (SDGs) koʻzlangan ijtimoiy muammolarni hal qilgan. Jumladan, Usmonli vaqfida tugʻilgan insonlar, vaqf maktabida taʼlim olgan,  vaqf korxonalarida ishlab, unga tegishli kasalxonalarida tibbiy xizmatlardan foydalangan va hattoki vaqf yerlariga dafn qilingan. BRMlarining (SDGs) Shariat maqsadlari(MaS) bilan uygʻunlashuvi va umumiy gʻoyalarni amalga oshirishda vaqf sektori roli va ahamiyati toʻgʻrisidagi tadqiqotlarim davomida, men,…